Algemene Voorwaarden

STUDIO GLOW – ALGEMENE VOORWAARDEN

BEHANDELVOORWAARDEN

– Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere overeenkomst tussen Studio Glow en de klant waarop deze algemene voorwaarden van toepassing heeft verklaard.

– Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of elektronisch zijn overeengekomen.

– Kennelijke fouten of vergissingen op de website, in folders of publicaties van Studio Glow binden niet.

TARIEVEN

– Een samengestelde prijsopgave verplicht de kapper niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

– De klant verbindt zich met Studio Glow de hiervoor afgesproken prijs te betalen. Indien dit niet voor de behandeling besproken is, gaat Studio Glow ervan uit dat onze tarieven de klant bekend zijn. Onze tarieven zijn te vinden op onze website onder het kopje: prijzen

AANSPRAKELIJKHEID

– Studio Glow garandeert dat de in de kapsalon uitgevoerde behandeling voldoet aan de eisen van vakbekwaamheid. Zij maakt daarbij gebruik van deugdelijke middelen en materialen.

– Studio Glow mag ten aanzien van de verrichten behandeling er vanuit gaan, dat de klant in een goede lichamelijke conditie verkeerd. Omstandigheden bij de klant die het resultaat van de behandeling kunnen beïnvloeden, of die kunnen leiden tot voor de klant ongewenste nevenverschijnselen, dient de klant vooraf aan te geven. Hieronder valt medicijngebruik, allergieën en/of bestraling. Ook het gebruik van Hennapoeder of haarkleuringen met metaalhoudende ingrediënten kunnen het eindresultaat beïnvloeden.

– Is de behandeling niet zoals de klant verwachtte dan kan de klant een klacht indienen bij Studio Glow. De klant dient de klacht binnen 1 week na de behandeling kenbaar te maken aan Studio Glow.

– De klant dient Studio Glow de mogelijkheid te bieden om de klacht op te lossen, d.m.v. één nieuwe behandeling. Studio Glow is niet verplicht om de klant geld terug te geven bij ontevredenheid. Het is ten alle tijden het doel om de klant met een tevreden resultaat te behandelen. Mocht dit uitkomen op andere type behandelingen dienen deze betaald te worden door de klant zelf.

– Studio Glow aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid indien tegen het advies in, de klant eist dat er toch bepaalde werkzaamheden doorgang moeten vinden. Mocht Studio Glow niet achter de werkzaamheden staan die ingepland staan mag deze afspraak geweigerd worden. Bij twijfel over de kwaliteit van het haar tijdens een kleurbehandeling wordt er altijd een ‘eigen risico formulier’ digitaal ondertekend.

– Indien er schriftelijk reactie gegeven wil worden gegeven op de algemene voorwaarden, mag dit gemaild worden naar: info@studio-glow.nl. Wij streven ernaar om binnen 24 uur een reactie te geven.

ONLINE AGENDA & ANNULERINGEN

In onze online boekingsomgeving: ‘Salonized’ waar je zelf jouw afspraken kunt beheren, zit ook ons ‘NO-SHOW’ systeem verwerkt. Een No-Show is een klant die geen gebruik maakt van zijn/haar gereserveerde afspraak, die alle mogelijkheden om een afspraak tijdig af te zeggen niet heeft gebruik en dus onaangekondigd niet verschijnt.

Waarom hanteren we het No-Show beleid?

In de prijs van een behandeling zitten veel kosten verwerkt, en bij de meeste kapsalons zijn ook de klanten die niet komen opdagen verwerkt in de prijs, de zogenaamde: No Shows. Wij vinden het daarom niet nodig om onze eventuele No Show kosten door te berekenen in de prijs van onze bestaande behandelingen. Ook moeten wij dagelijks klanten teleurstellen wegens een volle agenda. De tijd die jij reserveert kan een ander niet meer boeken. Wij vinden het daarom niet nodig dat jij als trouwe klant hiervan de dupe moet zijn.

Onze voorwaarden voor onze No Shows zijn als volgt:

Vóór 24 uur voor behandeling – kosten = Gratis

Klanten kunnen tot minimaal 24 uur van te voren gratis annuleren, in de ontvangstmail die je krijgt zit de optie ‘afspraak annuleren’ of ‘afspraak verzetten’, hiervoor wordt niets in rekening gebracht.

Binnen 24 uur voor behandeling – kosten = 50%

Klanten die wel hun afspraak binnen 24 uur voor behandeling annuleren wordt 50% van de behandeling in rekening gebracht voor de gereserveerde tijd en plaats.

Niet gekomen/Vergeten/Te laat, kosten = 100%

Klanten die geen gebruik maken van zijn/haar gereserveerde plaats of te laat zijn, alle mogelijkheden om een afspraak af te zeggen niet gebruiken en onaangekondigd niet verschijnen, wordt het volledige bedrag in rekening gebracht voor de gereserveerde tijd en plaats. Het No-Show systeem zal dit automatisch herkennen en bijhouden wie wel, wie niet of wie te laat is voor zijn of haar ingeplande afspraak.

Wij kunnen geen uitzondering maken, hoe vervelend de situatie waardoor je moet afzeggen ook is.

E-mail herinnering

Je ontvangt één dag voor jouw afspraak een extra herinnering in de vorm van een e-mail. Soms belanden deze herinneringen in de spam-box van de ontvanger waardoor het lijkt of deze niet verstuurd is. Deze e-mail is daarom een extra geheugensteun, je bent echter zelf verantwoordelijk voor het noteren en nakomen van jouw afspraak. Mocht je niet meer weten wanneer je jouw afspraak hebt gemaakt neem dan contact met ons op.